1. Vennesla
Løype Opprettet Snømengde Temperatur Merknad
Lauvås
Moseidmoen lysløype 2,4 km
Moseidvarden
Naspevarden
Sandrip
2. Kristiansand
Løype Opprettet Snømengde Temperatur Merknad
Baneheia lysløype 2,2 km
Dønnestad lysløype 3,4 km
Hellemyr lysløype 2,4 km
Jegersberg lysløype 4 km
Kongsgård lysløype 1,4 km
Strai lysløype 2,7 km
Sukkevann lysløype 2,7 km
Voie lysløype 2,5 km