1. Vennesla
Løype Opprettet Snømengde Temperatur Merknad
Lauvås
Moseidmoen lysløype 2,4 km
Moseidvarden
Naspevarden
Sandrip 03.12.23 12:21 30 cm. -5° Greie forhold ,noe snøproduksjon gjenstår i ytterste sløyfe ,ellers greie forhold
2. Kristiansand
Løype Opprettet Snømengde Temperatur Merknad
Baneheia lysløype 2,2 km
Dønnestad lysløype 3,4 km
Hellemyr lysløype 2,4 km
Jegersberg lysløype 4 km
Kongsgård lysløype 1,4 km
Strai lysløype 2,7 km
Sukkevann lysløype 2,7 km
Voie lysløype 2,5 km